Kontakty

Lamron s. r. o.
J. Goliána 8923/37
036 01 Martin

Prevádzka:

Lamron s. r. o.
Sučianska cesta 29
036 01 Martin

IČO: 51636077

IČ DPH: SK2120727169

OR SR Žilina odd. Sro 69790/L

Banka:

Tatrabanka a.s., IBAN: SK38 1100 0000 0029 4205 4052

Telefón: 0903 521 607

Zákaznícky servis: v pracovných dňoch od 7.00 - 17.00

Email: kontakt@dovezieme.sk

Facebook:

 

Počas pracovnej doby (7:00-16:00) odpovedáme najneskôr do jednej hodiny.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
tel. č. : 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk