Mánya

Adresa výrobcu: Mánya spol. s.r.o., Svodín 1299, 943 54  Svodín

Adresa na vrátenie: Mánya spol. s.r.o., Svodín 1299, 943 54  Svodín

Adresa určená pre vrátenie je rovnaká ako adresa na výrobcu.

Mánya sú zastúpené v nasledujúcich kategóriach: