Coca-Cola

Distribútor: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., P.O.Box 2, Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje, Česká republika

Adresa určená pre vrátenie je rovnaká ako adresa na distribútora.

Coca-Cola sú zastúpené v nasledujúcich kategóriach: