Kontakty

B a S, s. r. o.
Jesenského 5
036 01, Martin

IČO: 36380997

DIČ: 2020119365

OR SR Žilina odd. Sro 11204/L

 

Telefón: 0911 807 136

Email: kontakt@dovezieme.sk

Facebook:

 

Počas pracovnej doby (7:00-16:00) odpovedáme najneskôr do jednej hodiny.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
tel. č. : 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk